Historia  akrula
   Nawet po roku 75 czasów po odkryciu akrylowego szkła historia jego zwycięskiego przebiegu po planecie daleko jeszcze nie zakończyła się. W żadnym wypadku, ona tylko zaczyna się. Dzięki najnowszym opracowaniom, na przykład, w obwodzie nanotechnologii, ten materiał zyskał nowych właściwości. Wskutek włączenia do polimera nanoczęści, które mogą włączać od kilku do kilka tysięcy atomów i molekuł, mocna polimera na złom jeszcze więcej zrosła. Kiedy w 1901 roku szwedzki król Gustaw VI Adolf wręczył premię Nobla jej pierwszym laureatom, historia sukcesu akrylowego szkła już naliczała kilku lat: tego roku niemiecki badacz Оttо Rем habilitował po akrylowej kwasie - bezbarwnym, mieszanym z wodą chemicznym związku z ostrym zapachem, co przypomina zapach octu. Już wtedy on zaczął rozmyślać nad możliwościami szerokiego stosowania tego chemicznego produktu. Rем przedłużył studiowanie familii akrylatuw i poświecił dziwne wyniki już po roku kilku czasów.
   Urodzenie akrylowego szkła.

   Podczas "złotych dwudziestych" - w okresie rozkwitu gospodarki i kultury w pierwszej połowie dwudziestego stulecia - było zrobiono szybciej okazyjne odkrycie. Stało się to w przebiegu z odpadów procesu polimeryzacji. Dla tego rozgrzane odpady były podane po naciskach do obszaru między dwoma listami szkła. Wynik okazał się niespodziewanym: oba listy fest skleiły się. Tak był otwarty triplex co dostało nazwę LUGLAC. Analogicznym trybem były przeprowadzone doświadczenia z metilmetakrylatom. Przy czym okazało się, że powstała masa łatwo oddzielała się od szklanych listów. Więc był otrzymany niezwykle trwały i przejrzysty polimer. W 1933 roku materiał pojawił się na rynku i stał się ogólnodostępnym. Tak urodziło się akrylowe szkło.

Złota nagroda Rema
Najszersze możliwości stosowania materiału potwierdziły się 1935 rokowi. Rем wysunął niezwykłą ideę wypuszczania z akrylowego szkła muzycznych narzędzi. Wskutek napiętej pracy jemu udało się wyrobić skrzypce. Za to  w 1937 roku Rем był zaszczycony grand priks za innowacyjny produkt na światowej wystawie w Paryżu. Przed ten czas polimer już szeroko stosował się w różnych zakresach, na przykład dla szklenia samolotów. W czterdziestych i pięćdziesiątych latach ubiegłego stulecia materiał otrzymał szerokie stosowanie w obwodzie designe wnętrza. Przy czym polimer przekupywał nie tylko swoim wysokim mocnym. Z czasem on nabył nowe zabarwienia, powierzchnie, geometryczne formy i niezwykłe właściwości, co stale podwyższało jego uniwersalność. Dzięki intensywnym naukowym badaniom spektrum produktów stale rozszerzało się. Z аkrylu wypuszczały się listy dla izolacji dźwiękowej na szybkościowych magistralach samochodowych, dla obrony od zrywów wiatru na mostach, antystatyczne szklenie obrazów, reklamowych tarcz, co podswetlionyh, i innych celi.

Przyszłość zaczyna się dziś.
   Przy całej swojej fantazji Оttо Rем wątpliwe czy mógł przedstawić себе 80 lat po temu, że kreowany przez jego materiał otrzyma takie szerokie stosowanie praktycznie we wszystkich obwodach. Tak samo on wątpliwe czy mógł przypuszczać, że аkryl będzie wykorzystywał się dla wypuszczania miniaturowych, najlżeszych telefonów komórkowych bez tradycyjnej rurki, bez stacjonarnego miejsca ustawienia, i do też jeszcze bez kabla. A wszystko tak i wyszło: obecnie z materiału, co różni się przejrzystością, bezbarwną, odpornością na draśnięcia i przepięknej  wyrabiają się wyświetlacze dla komórkowych telefonów i światłowody dla wyświetlaczy na  tranzystorach. W też czas, аkryl już dziś sprzyja zachowaniu środowiska przyrodniczego i klimatu - w obwodzie, co pozwala produkować elektryczność ze słonecznej energii, materiał zabezpiecza maksymalne oświetlenie słonecznych baterii i optymalne wyrabianie prądu. Toż można bez każdych wątpliwości, że nawet po roku 75 czasów idea, zaistniała u Оttо Rема, implikuje ogromny innowacyjny potencjał...